Fotogrametri ve 3B Modellemede Bindirme Değerleri Neden Önemlidir ?

Fotogrametri ve 3B Modellemede Bindirme Değerleri Neden Önemlidir ?
  • 01 Jul 2023
  • Fotogrametri
  • 1097

Fotogrametri ve 3B Modellemede Bindirme Değerleri Neden Önemlidir ?

Fotogrametri, fotoğrafların analizi ve ölçülendirilmesi yoluyla üç boyutlu bilgi elde etme sürecidir. Havadan ve yersel fotogrametri çalışmalarında fotoğraflar arası bindirme değerleri de fotogrametri sürecinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. 

 

Derinlik ve Detay:

Örtüşen görüntüler, 3D modelde derinlik oluşturmayı sağlar. Aynı nesneyi veya sahneyi farklı bakış açılarından yakalayarak, yazılım ortak noktaları üçgenleştirir ve bu noktaların mesafelerini hesaplayarak nesnenin şekli ve yapısının daha doğru bir temsilini elde eder. Örtüşen alanlar, bireysel görüntülerde gözden kaçabilecek ince detayları yakalamaya yardımcı olur.

 

Rekonstrüksiyon Doğruluğu:

Görüntüler arasındaki daha fazla örtüşme, rekonstrüksiyon sürecinin daha doğru olmasını sağlar. Örtüşen görüntüler, özellik eşleştirme ve yazılımın farklı görüntülerdeki noktalar arasında kesin bağlantılar kurmasına yardımcı olarak genel doğruluk ve kaliteyi artırır.

 

Doku ve Renk Bilgisi:

Örtüşen görüntüler, dokulu ve görsel olarak çekici 3D modellerin oluşturulmasına katkı sağlar. Örtüşen alanlar, modele tutarlı ve sorunsuz bir doku haritalama imkanı sunarak gerçekçilik ve görünümünü artırır.

 

Hata Düzeltme:

Örtüşen görüntüler, hata tespiti ve düzeltme için gereklilik sağlar. Bir görüntü hareket bulanıklığı veya düşük ışık koşulları gibi bir sorunla karşılaştığında, örtüşen görüntüler bu sorunları telafi edebilir ve sahnenin alternatif görüşlerini sağlayabilir.

 

Fotogrammetride farklı örtüşme türleri nelerdir?

Fotogrametrik işleme yönelik elde edilen görüntüler iki tür örtüşme ile alınır: ön örtüşme ve yan örtüşme.

 

Fotogrametri için minimum örtüşme ne kadardır?

Her zaman en az yüzde 60 ön örtüşme ve yüzde 20 yan örtüşmeyle uçtuğunuzdan emin olun. Fotogrametride temel prensip, fotoğraflar arasında özellik eşleştirmenin yapılabilmesidir.

 

Drone tabanlı fotogrametri için en iyi örtüşme ne kadardır?

Drone tabanlı fotogrametri için yüzde 75 ön örtüşme ve yüzde 60-75 yan örtüşme öneririz. Bazı durumlarda örtüşmeyi yüzde 90/90 seviyesine kadar artırmanız gerekebilir.

 

Başarılı bir 3D örgü modeli için fotoğraflar arasındaki örtüşme ne olmalıdır?

Yaklaşık yüzde 80 örtüşmeye ihtiyacınız vardır. Yakaladığınız her yeni görüntü, önceki görüntüden sahnenin yüzde 20 daha fazlasını göstermelidir. Bu, 3D yazılımın görüntüleri doğru bir şekilde eşleştirmesine olanak sağlar. Verimlilik ve uçuş hatlarının azaltılması için, bölgenin yüksek gökdelenlerle kaplı olmadığı durumlarda yüzde 80 ön ve yüzde 60 yan örtüşme kabul edilebilir.

 

Sonuç

Bahsettiğimiz durumlar göz önünde bulundurulduğunda bir fotogrametrik değerlendirme söz konusu olduğunda normal şartlar altında yüzde 60 yan ve yüzde 80 ön bindirme oranı ideal sonuçlar verir diyebiliriz. Bindirme değerlerinin uçuş koridoru ve haliyle elde edilecek fotoğraf sayısınıda doğrudan etkilediğini düşünecek olursak depolama şartları ve process süreleride baz alınarak minimum değerleri tercih etmemiz elde edeceğimiz veride herhangi bir sorun yaratmayacağı gibi diğer parametrelerde lehimize sonuçlar verecektir. Veri üretme sürecinde elde edilmesi planlanan veri sadece ortofoto ise de yan örtüşme yüzde 50 değerine kadar esnetilebilir.

 

Ramazan YÜCELOĞLU

Harita Teknikeri