RTK/PPK Tek Başına Yeterli midir ?

RTK/PPK Tek Başına Yeterli midir ?
  • 20 Aug 2022
  • Fotogrametri
  • 1000

RTK/PPK Tek Başına Yeterli midir ?

Gerçek zamanlı kinematik (RTK) ve / veya post-processed kinematik (PPK) özellikli dronlar, standart gps'li dronlardan çok daha üstün doğruluklu sonuçlar verebilir. Ancak bu sistemlere tek başına güvenmek yanıltıcı olabilir. 

 

RTK / PPK çözümleri temel olarak büyük ölçüde geliştirilmiş GPS çözümleridir. Bunlar bize her görüntünün konumunu (X, Y, Z) yüksek hassasiyet ile verir. Fotogrametri, GPS çözümlerinden çok daha önce kullanılmış ve bugün hala son derece hassas haritalar üretmek için kullanılmaktadır. RTK/PPK dron tarafından toplanan konumsal verileri çok yüksek doğruluk değerlerine ulaştırmaktadır. Sonuç harita verilerinin doğruluğunu sadece çekilen fotoğrafın konumsal doğruluğu belirlemediğinden RTK/PPK çözümleri tek başına yeterli değildir. 

 

Dikkate alınması gereken üç konu;

 

1 - Fotogrametri tüm hataları çözer.

 

Bazı parametreler kullanılarak fotogrametri, geometrik doğrulama ile tüm hataları çözümleyebilir. Bunlar görüntünün fiziksel boyutu, lensin odak uzaklığı ve yön dür. Fotogrametrik değerlendirme yazılımları bir dizi algroitmik çalışmalar ile diğer tüm görüntüleride kullanarak görüntü uzamsal konumunu hesaplayabilir. Zemin kontrolü de eklenirse yazılım, gerçek yüzeye göre tüm görüntülerin jeo uzamsal konumunu tam olarak hesaplar.

 

Yön ve kamera kalitesi gibi ek hata kaynakları göz önüne alındığında, bir görüntünün ilk konumunun doğruluğu o kadar da önemli olmayabilir.

 

2 - RTK/PPK'lı drone'lar hata içerebilen bir sistemin parçasıdır.

 

Çoğu dron zaten bir tür düşük hassasiyetli GPS ile donatılmıştır. RTK/PPK, konumları santimetre ve metre olarak raporlamada daha hassas bir GPS çözümü sağlar, ancak yine de çözülmesi gereken bir hata miktarı mevcuttur.

 

Olası bir başka hata kaynağı da, çekim sırasında görüntünün kaydedilen yönüyle ilgilidir. Bu, fotogrametrik işlem yoluyla veya son derece hassas atalet ölçüm birimi (IMU) ile bir veya iki şekilde yapılır. Son olarak, çoğu insansız hava aracı kamerasının metrik olmadığını ve fotogrammetrik işlem yoluyla da kalibre edilmesi gerektiğini unutmayalım.

 

PPK, orijinal olarak, yer kontrolünün fiziksel olarak mümkün olmadığı alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu, PPK özellikli bir insansız hava aracının hiçbir kontrol olmaksızın makul derecede doğru haritaları yakalama ve işlemeyi sağlayabilir.

 

RTK/PPK özellikli dronların temel gps modülü ile donatılmış drone'lara nazaran daha doğru sonuçlar vereceği doğrudur. Bu da veri işleme yazılımınızın görüntüleri eşlemek ve doğrulamak için daha az zaman harcayacağı anlamına gelir. Sonuç olarak daha az yer kontrol noktası kullanmanızı sağlayacaktır. 

 

3 - Yer Kontrolü tek gerçek doğrulamadır.

 

Herhangi bir insansız hava aracı servis sağlayıcısı, harita sonuçlarını doğrulamak için zemin kontrolünün gerekli olduğunu bilir. Yukarıda belirtildiği gibi, fotogrammetrik süreçteki jeo uzamsal konum çözümlenmesinde gerekliliklerden biri zemin kontrolüdür. RTK/PPK etkin bir çözümle, bunlar kontrol/doğrulama noktaları olarak kullanılır. İnsansız hava araçlarının yerleşik konumlandırma sisteminin kalitesi ne olursa olsun, sonuçları doğrulamak için yer kontrolü yapılmalıdır. Bu işlem, insansız hava aracının üzerindeki düşük kaliteli bir GPS çözümü olsa bile, fotogrammetri, yersel doğrulama ile yüksek doğrulukta harita sonuçları sağlayabilir.

 

Sonuç olarak hangi teknoloji kullanılırsa kullanılsın sonuç verinin doğruluğunu artırmak ve kontrolünü sağlamak için yer kontrol noktalarının kullanımı şarttır. RTK/PPK sistemleri dikkate alındığında resim konumunun doğru olması yersel verinin doğru üretileceği anlamına gelmemektedir. 

 

Ramazan Yüceloğlu

Harita Teknikeri